Retourneren - Tegel Outlet Zwaag
Officiele Tegelgrossier
Usp 1 Tegelzwaag
Grote showroom
Usp 2 Tegelzwaag
Vakkundig en ervaren personeel
Usp 3 Tegelzwaag
Vaak uit voorraad leverbaar

Retourneren

1. Retourzendingen zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van ondernemer tegen 20% retourkosten met een minimum van €25,-- en € 55,00 vrachtkosten.

2. Voor koper bestelde producten die door ondernemer niet voorradig worden gehouden kunnen nimmer retour worden genomen.

Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6. Wij maken een berekening op basis van de door de klant aangeleverde informatie. De berekening is inclusief eventueel snijverlies en derving tijdens de werkzaamheden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleed en is enkel een service naar de klanten toe. De daadwerkelijke berekening dient altijd in overleg te gaan met de vakman die de tegels plaatst. Eventueel overgehouden tegels kunnen niet retour ivm met tint en badge afwijkingen.

U kunt het product retourzenden of terugbrengen naar onze winkel, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst.
Het product is ongebruikt en niet gemonteerd geweest.
Het product is geheel onbeschadigd.
Het product zit in de originele verpakking (hier mag niet op geschreven worden).
Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen.

Er gelden een aantal uitzonderingen:

Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen, toiletblokjes waarvan de verpakking is geopend.
Producten die reeds gemonteerd zijn geweest en daarvan sporen bevatten.
Producten die ernstig beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
Douchewanden, douchecabines waarvan de verpakking open is geweest. (zijn hierdoor niet meer te vervoeren.)
Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt.